Nieuws

De Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC) is lid geworden van Queer Football Fanclubs (QFF)

De Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC) is lid geworden van Queer Football Fanclubs (QFF). Dit gebeurde op zaterdag 14 november 2020 tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van QFF. Hoewel de RVFC zich primair richt op de Nederlandse voetbalfans is het belangrijk om aan te sluiten bij internationale netwerken om gelijkheid en antidiscriminatie stevig op de agenda van de Europese voetbalorganisaties te krijgen. “Door ons lidmaatschap van QFF kunnen we onze kennis en ervaringen met elkaar delen, om elkaar vooruit te helpen ”, aldus Edwin Westenberg namens de RVFC. In Nederland is de RVFC naast de John Blankenstein Foundation, KNVB, KNHB en NOC*NSF een van de partners in de Alliantie Gelijkspelen 4.0.

Naast de RVFC werd op 14 november ook de Engelse organisatie Just a Ball Game? lid van het snelgroeiende QFF.

 

Over Queer Football Fanclubs (QFF)

Queer Football Fanclubs (afgekort QFF) is een netwerk van Europese homo- en lesbische voetbalfanclubs dat is opgericht door de homo- en lesbische fanclubs uit Berlijn, Stuttgart en Dortmund voor het WK 2006. Jaarlijks worden twee conferenties gehouden. De vereniging werkt samen met de Alliance of Active Soccer Fans (BAFF), Football Against Racism in Europe (FARE), Football Supporters Europe (FSE), de European Gay & Lesbian Federation (EGLSF) en de Duitse voetbalbond (DFB) of is er lid van. 

 

QFF bestaat momenteel uit vierentwintig Duitse, drie Zwitserse, twee Nederlandse en een Engelse voetbalfanclub. Sinds 2013 mag QFF volgens de statuten ook antidiscriminatie organisaties met een focus op homofobie als lid accepteren. De eerste die lid werd, was het fan initiatief “Voetbalfans tegen homofobie”. Om internationaal netwerken te promoten werd FARE in 2014 ook lid van wat nu de grootste LHBTI-organisatie in het voetbal is. QFF spreekt nu voor ongeveer 1.200 leden.

English:

The Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC) has become a member of Queer Football Fan Clubs (QFF). This happened on Saturday, November 14, 2020 during the annual general meeting of QFF. Although the RVFC primarily focuses on Dutch football fans, it is important to join international networks in order to get equality and anti-discrimination firmly on the agenda of European football organizations. “Because of our membership of QFF we can share our knowledge and experiences with each other, to help each other forward”, says Edwin Westenberg on behalf of the RVFC. In the Netherlands, the RVFC is one of the John Blankenstein Foundation, KNVB, KNHB and NOC * NSF. the partners in the Alliance Draw 4.0.

In addition to the RVFC, the English organization Just a Ball Game? also became a member of the fast-growing QFF on November 14.

 

About Queer Football Fanclubs (QFF)

Queer Football Fanclubs (QFF for short) is a network of European gay and lesbian football fan clubs that was founded by the gay and lesbian fan clubs from Berlin, Stuttgart and Dortmund for the 2006 World Cup. Two conferences are held annually. The association works with the Alliance of Active Soccer Fans (BAFF), Football Against Racism in Europe (FARE), Football Supporters Europe (FSE), the European Gay & Lesbian Federation (EGLSF) and the German Football Association (DFB) or is a member of them.

QFF currently consists of 24 German, three Swiss and one Dutch football fan clubs. Since 2013, according to the statutes, QFF has also been allowed to accept anti-discrimination organizations with a focus on anti-homophobia as members. The first to be a member was the “Football fans against homophobia” fan initiative. To promote international networking, FARE also became a member of what is now the largest LGBT organization in football in 2014. QFF now speaks for around 1,200 members.

 

Leave a Reply